top of page

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Teejays neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over jou op een zorgvuldige en veilige manier, waarbij we voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE TEEJAYS VERWERKT

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van Teejays. Teejays verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat we wettelijk verplicht zijn om deze te verzamelen. De persoonsgegevens die Teejays verwerkt: voor- en achternaam gehele familie, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres.

MET WELK DOEL WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Teejays verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Voor het afhandelen van jouw betaling en het versturen van een factuur met je email-adres

  • Voor het verzenden van je bestelling naar het juiste adres maken we gebruik van PostNL. Hiervoor gebruiken we je NAW-gegevens en je mailadres. PostNL hanteert ook een privacyverklaring.

  • Gegevens van Google Analytics op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om de website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Teejays neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Teejays bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo bewaren we de persoonsgegevens die op de factuur staan vermeld en die nodig zijn voor de administratie 7 jaar, omdat dit wettelijk wordt vereist door de Belastingdienst.

MET WIE WORDEN DEZE GEGEVENS GEDEELD?

Teejays verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of boekhouding. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verder worden de persoonlijke gegevens op de ontwerpen op de website altijd onleesbaar gemaakt.

 

COOKIES

Functioneel
Wij gebruiken cookies zodat de site goed werkt. Bijvoorbeeld om de inhoud van jouw winkelwagen te onthouden.

Analytisch
Wij gebruiken (anonieme) analytische cookies om het gebruik van de website te meten. Deze informatie verwerken we om de website continu te verbeteren en aan te passen. Zo kunnen wij bezoekers een zo goed mogelijke ervaring bieden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Teejays en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar teejaysbabyandkids@gmail.com

Teejays wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Teejays neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via teejaysbabyandkids@gmail.com

Teejays | KvK nr: 66497132
Contact: teejaysbabyandkids@gmail.com | Velperweg 47-515, 6824BG, Arnhem

bottom of page